Om oss

Österdahls Gräv & Transport grundades år 2000 utav Andreas Österdahl och har funnits på marknaden sedan dess. År 2009 ombildades företaget till aktiebolag och har de senaste åren vuxit till 12 anställda. Vi har i dagsläget en maskinpark bestående av grävmaskiner av olika storlekar, runtomsvängande teleskoplastare med räckvidd upp till 21 meter med tillbehör såsom gafflar, kranarm samt person- och materialkorg, lastmaskiner samt kran- och tippbilar.

Vi är ett företag inom mark, anläggnings- och transportbranschen och tillsammans har vi många års kunskap och erfarenhet inom området. Företagets tjänster riktar sig till såväl bygg- och entreprenörsföretag som kommuner.

Arbetsområde
Företaget har sitt säte i Nyköping, vilket gör att det naturliga arbetsområdet är Södermanland men vi utför även arbeten i närliggande områden, såsom Östergötland och Stockholm och ibland även i andra delar av Sverige.

Certifikat och tillstånd
Vi är medlemmar i ME, Maskinentreprenörerna. Alla våra maskiner är besiktigade och brandskyddskontrollerade av Inspecta, vilket görs årligen. Allt för att skapa en extra trygghet för våra kunder. För såväl våra kunders som våra förares säkerhet innehar alla våra förare alla de förarbevis, certifikat och tillstånd som krävs.